Kamenná prodejna: Čistovická 499/54, Praha 6. Otevřeno Po-Pá: 11-18, Čt: 11-20 hod. Tel. 725 729 111
Právě teď je ideální doba na předsezónní servis. Termín návštěvy doporučujeme rezervovat na 725 729 111.

Vrácení DPH při vývozu zboží do zahraničí.

Základní podmínky, za kterých je možno v České republice požádat o vrácení DPH ze zde nakoupeného zboží:

Pořízené (nakoupené) zboží musí být vyvezeno do 3 kalendářních měsícůod konce měsíce, kdy bylo zakoupeno a současně nárok na vrácení daně musí být uplatněn u prodávajícího do 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Oba tyto okamžiky se posuzují podle data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na dokladu o prodeji zboží.

Prodejní cena nakoupeného zboží u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni musí být více jak 2.000 Kč vč. DPH, zboží nesmí mít obchodní charakter a musí být vyvezeno v rámci cestovního styku.
- Kupující nesmí mít bydliště (resp. místo pobytu) v ČR, ani jinde v Evropském společenství, přičemž místo jeho pobytu ve třetí zemi by mělo být zapsáno v cestovním dokladu (většinou pasu) a dále nesmí kupující uskutečňovat v tuzemsku ekonomickou činnost.
- Stále zůstává v platnosti povinnost nechat potvrdit výstup zboží z Evropského společenství celním úřademna dokladu o prodeji.

Změny od 1. 4. 2013:

- zrušení povinnosti tiskopisu MF
- Prodávající má nově povinnost vystavit na vyžádání zahraniční fyzické osoby (kupujícího) doklad o prodeji zboží ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND" („originál dokladu o prodeji") a na druhém dokladu údaj „COPY - obsahově i vizuálně totožný doklad
- Doklad o prodeji musí dále obsahovat údaje o kupujícím, jako je jméno a příjmení, místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která zboží vyveze, jakožto další standardní náležitosti daňových dokladů podle ZDPH (např. identifikaci dodavatele / prodávajícího, rozsah a předmět plnění, evidenční číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, sazbu a výši DPH, základ daně, cenu celkem vč. DPH).
- Celní úřad potvrdí výstup zboží mimo Evropské společenství na prvním vyhotovení dokladu o prodeji s údajem „VAT REFUND" a splnění podmínek pro vracení daně. Nepotvrzuje tedy již na formuláři ministerstva financí. Doposud byl celní úřad povinen potvrdit jak doklad o prodeji zboží, tak i předepsaný tiskopis.
- O vrácení DPH z nakoupeného zboží může požádat výše specifikovaná osoba při splnění uvedených kritérií pouze u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění dodání zboží. Tento plátce je povinen daň vrátit buď přímo zahraniční osobě po předložení originálu dokladu o prodeji „VAT REFUND" potvrzeného celním úřadem, nebo jiné osobě jednající jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží zmiňovaný dokument a prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch této osoby.

Prodávající plátce uvede vrácenou DPH ve svém daňovém přiznánínejdříve za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Jsou vytipovány komodity, kde není možno požádat o vrácení dph:

 • uhlovodíková paliva a maziva,
 • tabákové výrobky,
 • alkoholické nápoje,
 • potraviny a další zboží pod kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21, to znamená například:
 • živá zvířata,
 • maso, ryby,
 • mléko a mléčné výrobky, vejce,
 • další produkty živočišného původu,
 • živé rostliny a květinářské produkty,
 • zelenina a ovoce, vč. jejich částí či produktů,
 • káva, čaj, koření,
 • další produkty rostlinného původu,
 • gumy, pryskyřice (přírodního původu),
 • cukr, cukrovinky, kakao a jeho produkty,
 • ostatní jedlé přípravky.

 

Jak zasíláme kola ?

před odesláním kolo vybalíme, sestavíme, seřídíme a pak znovu částečně rozebereme a zabalíme do krabice

Přidejte se k nám na Facebooku

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info