KAMENNÁ PRODEJNA : Čistovická 499/54, Praha 6 (Mapa Google)
Otevřeno po-pá 10:00-18:00, ve čt do 20:00. Telefon prodejna: 725 729 111.
Tel. servis 603 553 973, nebo 725 729 111, Servis ROCK SHOX jen 603 553 973.
Příjem zakázek do servisu prosím objednávejte lelefonicky předem.

Vozík za kolo a paragrafy

a neb jak v zemích českých k legalizaci vozíků za kolo došlo

PRAHA TELETEXT 5.7.2011- Dětské vozíky, ve kterých cyklisté rádi vozí děti, zákony neznají.
Proto by se na silnicích vůbec neměly objevovat, cyklisté s nimi bez obav z postihu mohou pouze na cyklostezky.
Ministerstvo dopravy trvá na tom, že dětské vozíky by za jízdními koly být neměly, a zákon kvůli nim měnit nechce.
Tomu, kdo vyrazí do plného provozu s dítětem ve vozíku, hrozí pokuta až 2 500 korun.

Upozornění:
Stránky o cyklopřívěsech neaktualizujeme, neboť vozíky a náhradní díly k nim už jen doprodáváme.
Stránky jsme vytvořili v letech 2009-2017, kdy jsme se cyklovozíkům aktivně věnovali a vyráběli k nim vlastní příslušenství.
Texty jsme nesmazali, neboť podle našeho názoru obsahují užitečné informace. Děkujeme za pochopení.
 

velofiala - legalizace dětských vozíků za kolo na českých silnicích

 

.

11.7.2011

Podle výkladu ministerstva dopravy zákona 361/2000sb a vyhlášky  341/2002 sb“ není přeprava osob za jízdním kolem v Čr dovolena a je tedy zakázána.

 

Na díru v zákoně upozornila česká televize ve zpravodajské relaci Události a komentáře 5.7. 2011 .

Poměrně nezaujatě prezentuje bezpečnost použití vozíku za kolo a následně dává prostor mluvčímu ministerstva dopravy, který prezentuje výklad zákona tak, že v ČR je použití vozíku s dítětem za jízdním kolem zakázáno a cyklistovi v tomto případě hrozí pokuta až 2500,- kč Reportáž dále přináší informaci o tom, že dětské přívěsy jsou ze strany výrobce zkoušeny, homologovány jsou bezpečné a jejich použití na silnicích je schválené v ostatních zemích Evropy například v Německu. 

 

Mluvčí Ministerstva vykazuje cyklisty na cyklostezky, které jak všichni známe nevedou od nikud nikam, protože nejsou propojené a cyklista, který má v úmyslu cyklostezku v maximální míře využít se mezi jednotlivými úseky cyklostezek stejně nevyhne vjezdu na silnici.

 

Na reportáž reagovala na serveru Novinky.cz  Asociace dovozců kol tím, že podle zákona je i cyklostezka veřejnou komunikací (silnicí 4. třídy) a tím pádem je použití vozíku s dítětem za kolem zakázáno i na cyklostezce.  

 

Vzniká tak situace, kdy cyklista na cyklostezce vezoucí dítě ve vozíku za kolo k tomu určeném (například Chariot , který disponuje pětihvězdičkovými výsledky testů bezpečnosti) se vystavuje pokutě 2500,- Kč, naproti tomu cyklista s dítětem v sedačce na silnici první třídy se žádnému postihu nevystavuje.

 

Protože použití vozíků za kolo v silničním provozu je ve světě běžné, ve většině vyspělých států Evropy je schválené, není únosné se se současným stavem této problematiky v ČR smířit a je potřeba podniknout kroky k nápravě.

 

Jsem přesvědčen, že existují způsoby, jak pohodlné a nečinné ministerstvo rozhýbat, vyvíjet tlak na změnu výkladu zákona nebo zákona samotného ať už peticemi, protestními jízdami, či zformováním skupiny uživatelů přívěsů a následnou argumentací přímo na ministerstvu. Jestiže přijímáme různé nesmyslné evropské normy, proč bychom nemohli v ČR mít na silnici legalizované dětské přívěsy, což je v Evropě věc běžná.

Na tomto místě budu zveřejňovat aktuální informace a pokud to bude možné, podpořím zformování skupiny naštvaných uživatelů přívěsů, která bude moci například sepisovat petice atd.

 

Pokud máte někdo zájem se na této věci podílet, napište mi na tomas@velofiala.cz

 

Pokud nic neuděláme, hrozí, že začne narůstat již tak velká agresivita řidičů motorových vozidel k cyklistům (  "na silnici  s vozíkem nemáš co dělat" ) a v řípadě, kdy motorista zaviní nehodu s cyklistou vezoucím dítě v přívěsu bude automaticky za viníka považován cyklista, neboť podle výkladu ministerstva dopravy porušil zákon. Pak je otázka času, kdy v takovém případě zdravotní pojišťovny budou vymáhat na cyklistovi náklady za léčení v případě nezaviněného úrazu.....    

 

12.7.2011

12.7.2011 jsem získal stanovisko ministerstva dopravy k dětským přívěsům vypracované pro ČT1, které je v původním znění zde:

"Naše stanovisko k přívěsným vozíkům za kolo je následující:
Platná právní úprava provozu na pozemních komunikacích přepravu osob, tj. ani dětí, v přívěsném vozíku za jízdní kolo neumožňuje. Obecně je přeprava osob upravena v § 48 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 5 tohoto ustanovení je uvedeno, že přeprava osob v jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je zakázána. Určení pro přepravu osob pochopitelně nemůže být skutečností závislou pouze na výrobci či uživateli přípojného vozidla, ale na tom, zda bylo vozidlo pro tento způsob užití na pozemní komunikaci schváleno.
Přitom je třeba poukázat také na § 5 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, ze kterého vyplývá, že řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít pouze takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tím je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy. Podle § 30 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků nepodléhá schválení a v příloze č. 13 k této vyhlášce se pouze stanoví technické požadavky, které jsou stanoveny především s ohledem na bezpečnost cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Také tento právní předpis vůbec nepředpokládá, že by za jízdní kolo mohl být připojen vozík pro přepravu osob.
Zvláštní pravidla silničního provozu týkající se jízdy na jízdním kole jsou upravena v § 57 a § 58 zákona č. 361/2000 Sb. Zde je upraven způsob jízdy na jízdním kole, včetně podmínek přepravy jiné osoby, kterou však může být pouze dítě mladší 7 let.
Možnost připojení tzv. přívěsných vozíků za jízdní kolo vyplývá z § 58 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., přičemž takový vozík nesmí být širší než 800 mm, musí mít na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístněné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Také z prvních slov poslední věty uvedeného ustanovení vyplývá, že takový přívěsný vozík může sloužit pouze k přepravě nákladu.
Z uvedeného je zřejmé, že ani jedno z dotčených ustanovení nepředpokládá možnost přepravy dětí v přívěsných vozících za jízdní kola. Podle názoru Ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, je důvod zcela zřejmý, a je jím především bezpečnost přepravovaných osob, neboť cyklista má velmi omezené možnosti sledování situace za sebou a tedy také velmi omezenou možnost reakce na nepředvídané rizikové situace. Především na rušnějších pozemních komunikacích z toho plyne pro přepravovanou osobu i pro samotného cyklistu vysoká míra rizika.
Z uvedeného vyplývá, že pokud cyklista veze v tzv. přívěsném vozíku za jízdním kolem dítě, bude se podle našeho názoru jednat o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a může mu být uložena pokuta podle § 22 odst. 9 nebo odst. 10 zákona o přestupcích."

Po konzultaci s lidmi obeznámenými touto problematikou zastávám následující názor:

zákon 361/2000 Sb je nejednoznačný a umožňuje výklad s jak pozitivním , tak negativním stanoviskem.

 

Za příklad může posloužit rozpor v ustanovení § 48 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 5 tohoto ustanovení je uvedeno, že přeprava osob v jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je zakázána. Určení pro přepravu osob pochopitelně nemůže být skutečností závislou pouze na výrobci či uživateli přípojného vozidla, ale na tom, zda bylo vozidlo pro tento způsob užití na pozemní komunikaci schváleno. Konec citace.

 

.

 

Rozpor je například v tom, že jízdní kolo se pro provoz na pozemních komunikacích ze zákona neschvaluje a tudíž ani cyklosedačka, či přívěsný vozík za kolo se pro provoz na pozemních komunikacích neschvaluje. A co povoz tažený koňmi, že by drožky s turisty, křižující centrum Prahy, byly schváleny Ministrstvem dopravy pro přepravu osob ??? (To by asi měly mít osvědčení o technickém průkazu)

 

Výklad zákona není závazný předpis. 

 

 

Zákon 361/2000 sb ve stávající podobě vůbec problematiku dětských vozíků za kolem neřeší a dříve nebo později bude muset být změněn.

 

Existují 2 varianty:

Varianta 1:

Nejjednodušší pro zákonodárce je doplnit do zákona  3 slova zakazující přepravu dětí za jízdním kolem. A je to.

Varianta 2:

Podstatně složitější variantou je přepracování zákona  s ohledem na stav obvyklý v okolních evropských státech, kde je používání dětskýchvozíků za kolem legální. Tato cesta však vyžaduje aktivní přístup ze strany zákonodárců a v tom vidím problém.

 

Podle mých informací se o novelizaci zákona 361/200Sb. bude snažit Asociace výrobců a dovozců kol, osobně si ale myslím, že bychom jako  uživatelé cyklovozíků měli dát o sobě vědět nějakou formou petice, či jinou formou protestu proti současnému stavu, kdy máme  zákaz používání přívěsných vozíků prakticky všude mimo soukromé cesty.

 

S peticemi, ani jinými formami protestů nemám žádné zkušenosti, jestli někdo z Vás ví jak na to, napište mi na: tomas@velofiala.cz 

.

Kdo vlastně bojuje za ty cyklovozíky?

Často musím nezasvěceným lidem vysvětlovat, proč bojuji za legalizaci vozíků za kolo. Někteří mají pocit, že cheme jezdit s dětmi s vozíkem po E55 nebo po pražské magistrále. Kromě desítek dopisů od Vás zákazníků jsem dnes obdržel jeden, který přesně vystihuje moje pocity.

 

Jeden dopis za všechny

Ahojky, milí přátelé,
nejspíš většina z Vás ví, že jsme před pár lety investovali docela velký obnos do dětského vozíku za kolo, protože nám tento způsob výletu s dítětem připadal pěkný a podstatně pohodlnější a bezpečnější než v sedačce na kole.
Náš Jonáš si vozíku docela užil a dneska by si ráda užívala i naše Violka Zojka.
Náš zákon narozdíl od okolních států sice tento způsob vození dětí nepovoloval, ale dosud to nikdo (rozumně!) neřešil a nepokutoval.
A teď najednou se někde někdo rozhodl, že se pokutovat bude, a tím naše děti odsoudil k posedávání doma nebo v autosedačkách, protože vzhledem k "síti" našich cyklostezek - zvláště těch, které jsou označeny značkou, že na ně mohou i tyto třeba v Německu homologované a běžně na komunikacích nižších tříd používané vozíky - můžeme všichni tato milá vozítka strčit do kůlny nebo do sklepa a nechat na ně padat prach z bot našich kompetentních, korupcí a rozkrádáním přetížených zákonodárců.
Nikdo z nás nechce s dětmi jezdit po dálnicích, ba - pokud by to bylo možné - tak ani po silnicích první třídy. Moc rádi bychom jezdili po tichých cyklostezkách, které by odněkud někam vedly, našimi krásnými lesy a mezi rozkvetlými loukami, kde auto nezasmrdí a kde je slyšet zpívat ptáky, ale sami víte, že se prostě silničkám (pohříchu stále rozbitějším - neměli by se pánové nahoře zamyslet i nad tímhle?) v naší zemičce nelze vyhnout. Bohužel občas je nutné vzít zavděk i jedničkou, protože jinak se prostě nikam nedostanete.
Bohužel mi připadá, že všichni budeme muset jezdit na cyklodovolené do ciziny, čímž nejspíš připravíme spoustu lidí u nás o práci, protože tady nikde nebudeme na dovče bydlet, nebudeme tady jíst a pít, nebudeme tady navštěvovat koupaliště a další atrakce. Možná bude nejlíp se odtud úplně odstěhovat, protože v téhle zemi se normálním lidem žije stále hůř!
Ač moc nevěřím tomu, že by s našimi rádoby politiky něco hnulo, chci Vás poprosit, jestli byste nemohli věnovat chvilku svého drahého času přečtení přílohy a případnému podepsání petice za urychlenou legalizaci dětských přívěsných vozíků. Možná nám tím hodně pomůžete, možná to nic nepřinese. V žádném případě petici nepodepisujte jenom proto, že jsem Vás o to poprosil. Bohužel mi připadá, že brzy budeme muset žadonit i o trochu vzduchu...
Dneska tedy žádná básnička a ani písnička, ale zkusím se brzy polepšit.
Hodně zdraví a pěkné léto na kolech přeje Váš Aleš

cyklistický Kocourkov - stanovisko právníka

Cyklistický Kocourkov Česko: Zákaz dětských vozíků by měl jít k soudu, říká právník
Podle českých zákonů nesmí přídavný dětský vozík za kolo nejen na silnice, ale ani na cyklostezky. V Evropě je přitom jeho užívání běžné. Podle právníka však zákon není v souladu se zdravým rozumem a navíc je nejednoznačný.

Cyklisté, kteří vozí děti ve vozíku za kolem, by se neměli bát jít do sporu s úřady. Myslí si to advokát Petr Vališ, podle jehož názoru mají lidé šanci se stížností na absurdní český zákon uspět. Česko je jednou z mála zemí Evropy, kde legislativa zakazuje užití dětského vozíku i na cyklostezkách, protože ty jsou často zkolaudovány jako pozemní komunikace.

Nespokojení rodiče by podle Vališova názoru neměli platit pokutu a nechat dojít spor případě i k soudu. "Mělo by platit, že by předpisy měly být v souladu se zdravým rozumem. Ať to klidně dojde i k Nejvyššímu správnímu soudu, ať to jasně řekne," říká advokát.

Navíc upozorňuje, že zákon není zcela jednoznačný, i když ministerstvo dopravy a policie tvrdí opak. Zákon totiž speciální vozíky, které jsou určené k přepravě dětí, výslovně nezmiňuje. Ale současně uvádí, že je možné děti do sedmi let vozit v sedadle s pevnými opěrami pod nohy.

"To přece vozík za kolo má. A pokud je s kolem pevně spojen, tak by měl tu definici splnit, pokud bude homologován," upozorňuje Vališ.

 

Absurdní zákon, který z Česka dělá cyklistickou raritu Evropy, se zástupci cyklistů snaží napravit už rok, zatím však marně. Ministerstvo dopravy ho zatím měnit nehodlá.

"Proti návrhu se postavilo oddělení, které má na starosti schvalování vozidel do provozu," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský.

 

Většina evropských zemí s využitím dětských vozíků počítá.

Úplný zákaz platí jen v Chorvatsku, Itálii, Polsku a Španělsku (v posledních dvou zemích se projednává novela, která vozíky povolí)

Na cyklostezkách nebo v jízdním pruhu pro cyklisty je jeho užití povoleno v Dánsku.

Na všech typech pozemních komunikacích, kde je povolen provoz cyklistů, smí cyklisté jezdit s dětskými vozíky v Estonsku, Finsku, Lucembursku, Lotyšsku, Německu, Švédsku a Švýcarsku. Tyto země i Dánsko navíc definují další požadavky jako jsou rozměry vozíku, počet dětí v něm (zpravidla max. dvě), označení vozíku odrazkami a věk cyklisty (15 či 18 let), která vozík táhne.

Použití vozíku bez jakýchkoliv omezení platí v Nizozemsku.

 

převzato z IHNED.cz

13.7.2011

odkaz na zajímavý článek :

Prahou na kole - dětské vozíky zákaz z opomenutí

Na serveru Nakole.cz se rozbíhají diskuzní fóra k uvedené problematice, zde je kopie jednoho z článků:

""reportáž jsme viděli a mírně řečeno nás pobouřila. Nicméně držme se faktů. Pan policejni ředitel dopravní policie v ní řekl zcela dle zákona, že vozíky nejsou povoleny, je si určitě moc dobře vědom že nejsou zakázány!!! V celé EU se s nimi jezdí a on se pokusil postrašit lidi. Pokud by po Vás někdo chtěl pokutu, tak je povinen Vám sdělit zákon nebo vyhlášku, kterou jste porušil. Protože náš právní řád vůbec nezná pojem vozík za kolo pro převážení dětí, tak nemůžete žádný právní předpis porušit a tudíž nemůžete být pokutován. Pro vaši informaci náš právní systém zná pojem vozík za kolo a také je v něm zakázáno převážet

osoby v přívěsném vozíku taženém motorovým!!!! vozidlem osoby. Dále je stanovena maximální šířka vozíku za kolo na 80 cm. To je vše co se nějak okrajově dotýká dětských vozíků.
Dobrou zprávou je že evropský parlament právě nyní projednává legislativu pro provoz dětských vozíků za kolo, jsou tam o něco osvícenější osoby než pan policejní ředitel a mluvčí ministerstva dopravy. Na jaře má vejít v platnost a bude závazná i pro ČR a tedy i pro pana policejního ředitele."

 

14.7.2011 Petice

v českých médiích vychází několik seriózních článků na téma dětské vozíky na silnicích. O problému informují zpravodajské stanice. Pavel Matějka  zveřejňuje konečnou verzi Petice za dětské vozíky

Dne 14.7.2011 byla na server petice.net vložena :

 

Petice za urychlené zapracování vozíků za kolo určených k přepravě dětí za kolem do zákona

Ministerstvo dopravy, Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR

Ministr dopravy, pan Pavel Dobeš
Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, paní Miroslava Němcová
Kancelář Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 176/4, 118 00 Praha-Malá Strana
Předseda senátu, pan Milan Štěch
Kancelář Senátu PČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 00 Praha-Malá Strana

Vážený pane ministře, Vážení poslanci a poslankyně, senátoři a senátorky parlamentu ČR,
Požadujeme ukončení stávajícího právního vakua týkající se vozíků za kolo určených k přepravě dětí. Požadujeme urychlené zapracování tohoto způsobu přepravy dětí do stávající legislativy. Nesouhlasíme s výkladem Ministerstva dopravy ČR, že přepravu dětí ve vozíku za kolo současná legislativa neumožňuje.
V současné době jezdí v ČR více než 12 tisíc vozíků a většina těchto vozíků prošla přísnými testy v ostatních zemích EU. Podle prováděných testů jsou správně vybavené vozíky (osvětlení, vlaječka, odrazové materiály, bezpečnostní pásy, ochranný rám) bezpečnější a pohodlnější než cyklosedačky, které jsou u nás povoleny. Není proto důvod vozíky zakazovat, ale naopak jejich užívání vhodně začlenit do stávající legislativy.
V současné době všechny sousedící státy s Českou republikou vozíky za kolo pro přepravu dětí povolují. Výklad Ministerstva dopravy ČR, dostává do nepříjemné situace cykloturisty ze zahraničí a je pravděpodobné, že se raději dovolené v České republice vyhnou. Cykloturisté z ČR budou pro dovolené vyhledávat raději okolní státy.
Požadujeme proto urychlenou přípravu legislativy stanovující jasně legálnost vozíků za kolo určených k přepravě dětí. Doporučujeme přitom vycházet z legislativy německé, protože nejvíce vozíků v ČR pochází z Německé spolkové republiky. V Německu jsou povoleny vozíky o maximálních rozměrech 1 x 2 x 1,4 m (š x d x v). Limitovaná je také hmotnost - u vozíku bez brzdy na 40 kg, u vozíku s brzdou 80 kg. Ve vozíku mohou jet maximálně 2 děti. Cyklistický vozík s dětmi může vést pouze cyklista starší 16 let. Vozíky by měly být vybaveny odrazkami - vpředu bílé barvy a vzadu červené barvy, bezpečnostními pásy, vlaječkou ve výšce 2 m z výrazného materiálu.

místo: V Liberci , datum 14.7.2011
Petiční výbor ve složení:
Pavel Matějka, Krajní 1575/2, 46311 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
Vratislav Filler, Křejspkého 1529/3, 149 00 Praha – Chodov
Zdeňka Matějková, Krajní 1575/2, 46311 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Pavel Matějka, Krajní 1575/2, 46311 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, pavelmatejka@post.cz
Tel: 604 569 747

Proces legislativních změn v oblasti cyklistické infrastruktury

Je zajímavé, že na webu cyklostrategie.cz, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, spolufinancován  z prostředků samotného Ministerstva dopravy, lze v sekci " ke stažení" nalézt podklady pro legislativu - vozíky 

 

Obsáhlý materiál mapuje jednotlivé druhy přepravy osob,zvířat a nákladu na jízdním kole, kromě sedaček, rikší, tříkolek, přípojných tyčí a kombinací samozřejmě popisuje výhody a nevýhody cyklovozíků pro přepravu dětí.

 

Pozoruhodné je, že materiál, který doporučuje legalizaci přívěsných vozíků je již z 2.července 2010 !

 

Vzávěru materiálu najdeme 

Návrh novelizace:

Vypustit omezení šířky ze zákona č. 361/2000 Sb. ( „není širší než 800 mm“ ) a ujasnit, zda
vozíky vyrobené pro přepravu osob vyhovují dle znění § 48 z. 361/2000 Sb.
Odůvodnění: běžný standard v EU, především za rekreačními účely jsou na našem trhu k
dostání přípojné vozíky určené pro přepravu osob. Sjednocení.

 

Podklad pro legislativu z 2.7.2010.- vozíky
 

15.7.2011

Díky ohlasu mnoha uživatelů dětských přívěsů, kteří mi napsali v minulých dnech, se zformovala skupinka lidí okolo nejaktivnějšího  ( a nejnasr......) pana Roberta Čermáka, kteří se pustili do boje za legalizaci přívěsných vozíků za kolo.

 

 

Během desítek hodin byl zveřejněn návrh petice, diskutován, zapracovány připomínky a od 14.7. již petice na netu sbírá první podpisy. Paralelně s tím se rozbíhá jednání s úřady, neboť pokroku ve věci lze dosáhnout jedině legální cestou.

 

Moje poděkování patří zejména panu Pavlu Matějkovi - autorovi petice a Vratislavu Fillerovi z hnutí Auto-mat, kteří během několika dnů pro společnou věs udělali obrovské množství výborné práce.

 

Díky jejich kontaktům se do věci vložili právníci,  věc je diskutována v médiích, a je předpoklad, že odpovědní úředníci začnou ve věci konat správným směrem.

 

Za nás uživatele dětských přívěsů se do doby, než bude hotový nový předpis, přimlouvám za vznik  přechodného období, kdy nebudeme na české silnici pokutování za to, že na kole vezeme dítě tím nejbezpečnějším způsobem, jaký je ve světě znám.

 

Po několika bezesných promailovaných nocích se od této chvíle  omezím na přehledné soustředění stručných informací kolem této kauzy, sepíši návod, jak postupovat v případě konfrontace s policisty a budu se snažit získávat podpisy k petici .

Děkuji všem, kteří věc podpoří.

TF. 

.

.

Expert: Pokutu za jízdu s vozíkem pro děti neplaťte, vyčkejte na správní řízení

Co  mám dělat, když mě na silnici, či cyklostezce zastaví policajt? 

 

Stále pevně doufám, že v případě, že člověk pojede po nepříliš frekventované silnici, bude policista řešit věc domluvou. V opačném případě byste měl odmítnout to, že si jste vědom spáchání přestupku (zaplacením pokuty byste na to přistoupil) a v řešení pokračovat ve správním řízení, na které se dá už lépe připravit. Trvejte na tom, aby policista do protokolu přesně uvedl, jakého přestupku jste se podle jeho názoru dopustil.

 

Vratislav Filler - odborník na cyklistickou dopravu

 

Cyklistickou dopravou se důsledněji zabývá od roku 2005. Je autorem cyklistické mapy Prahy ( mapa.prahounakole.cz ), od roku 2008 se na serveru Prahou na kole zabývá podrobně cyklistickou infrastrukturou. V rámci tohoto působení publikoval řadu textů na témata infrastruktury, způsobu jízdy cyklistů v provozu, bezpečnosti cyklistů v provozu, principů bezpečnosti dopravy (udržitelná bezpečnost, absolutní zodpovědnost). Od roku 2011 jako nezávislý odborník členem Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. V roce 2010 vedl projekt "Jak odstranit klíčové bariéry cyklodopravy v Praze", ve kterém se podařilo navrhnout unikátní metodu hodnocení problémovosti míst pro cyklisty. Kromě toho má už z dřívější doby doktorské vzdělání technického směru.

zdroj : diskuse na serveru IHNED.CZ 14.7.2011

 

Sdružení Auto*mat  má v úmyslu připravit návod, jak postupovat v situaci, kdy je člověk za jízdu s vozíkem postihován. "Budeme se snažit poskytovat obecnou radu, právní pomoc v tuhle chvíli bohužel nemůže nabídnout (Nicméně můžeme se pokusit o spolupráci např. s Ekologickým právním servisem)". říká Vratislav Filler.

.</

18.7.2011 Vozíky za kola - jsou skutečně zakázané ?

Dnes dostávám  mail od našeho zákazníka, který si u nás nedávno koupil síťku proti pylu na svůj přívěs a nestačím se divit. Posuďte sami:

"Dobrý den,
shodou okolností
jsem právník a expert na dopravní problematiku a čirou náhodou jsem zrovna dnes prezentoval svoje právní stanovisko na toto téma na www.autoweb.cz


Neváhejte mne citovat, případně dávat k dobru odkaz na tento článek, pokud to uznáte za vhodné.
Pěkný den
S pozdravem
Tomáš Beran"

 

Jak je to s těmi přívěsnými vozíky za jídní kola, o kterých se teď v médiích tolik mluvilo? Podívejme se na to, co říká zákon.

 


Okurková sezóna je v plném proudu, tudíž média zaplnily informace o přípustnosti vozíků za jízdní kola na silnicích a stezkách, což byla téma, které asi někde (pár let) leželo a protože zřejmě nebylo o čem psát, dostalo se tomuto tématu rázem pozornosti. Pojďme se na něj tedy také podívat, aby se vyjasnily případné právní nejasnosti a pochybnosti o přípustnosti dětských vozíků na pozemních komunikacích, případně cyklostezkách.


Než se pustím do vlastní problematiky, jen krátce zkonstatuji, že téma cyklistů se v článcích na Autowebu již párkrát objevilo a snad bez výjimky byla diskuse pod takovými články plná „flamů“, takže nejdřív krátce vysvětlím svou pozici k cyklistice.
Jakkoli s velkou chutí vyrážím v autě po okreskách a příležitostně i po okruhu, přiznám se bez mučení, že patřím i mezi nadšené bikery, protože dát si pěkný a rychlý singletrail na biku považuji za neméně tak dobré potěšení a radost jako spálit 50 litrů vysokooktanového benzínu za dvě hodiny ostré jízdy po okreskách. Na kole nicméně nepatřím mezi silničkáře, to ale na druhou stranu nevylučuje to, že svou dceru ve vozíku za kolem vozím na biku jak po silnici, tak po cyklostezkách.

A nyní k tématu.
Nejprve je nutné uvést, že zákon o provozu na pozemních komunikacích danou otázku výslovně neřeší a je částečně a nepřímo řešena v některých ustanoveních, která se prolínají.
Ministerstvo dopravy a Policie ČR ve svém stanovisku, kterým podpírají zákaz těchto vozíků na pozemních komunikacích, argumentují např. tím, že: “Zákon neumožňuje přepravu osob v přívěsném vozíku za kolo na pozemních komunikacích. To platí i pro schválené cyklostezky.“
Jak bude uvedeno dále, pro takový závěr v právních předpisech přesvědčivou oporu nalézt nelze.

 

Pojďme se proto pro argumentaci podívat na jednotlivá ustanovení.
„§ 48 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Přeprava osob
(1) Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil počet povolených míst určených k přepravě osob (dále jen "povolené místo").
(2) V motorovém nebo jeho přípojném vozidle, které je určeno pro přepravu osob, 2) se smějí na povolených místech přepravovat osoby pouze do přípustné užitečné hmotnosti, počet osob starších 12 let však nesmí převyšovat počet povolených míst.
(3) Odstavec 2 platí i pro přepravu osob v kabině řidiče nákladního automobilu.
(4) Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány osoby mladší 15 let.
(5) V jiném přípojném vozidle, než které je určeno pro přepravu osob, je přeprava osob, s výjimkou případů podle § 51, zakázána.
(6) Ustanovení odstavce 5 neplatí pro přípojné vozidlo Horské služby při přepravě zachraňované osoby.“
Systematika tohoto ustanovení je rozdělena na dvě skupiny případů, a to:
1) motorová vozidla a přípojná vozidla za tato motorová vozidla – odstavec 2
2) ostatní (jiná než v odstavci 2 uvedená) přípojná vozidla – odstavec 5
Zde je tedy pro cyklisty relevantní zejména odstavec 5, který výslovně uvádí, že pokud dané přípojné vozidlo je určeno pro přepravu osob, není přeprava zakázána. Odkaz na §51 zde není relevantní (řeší přepravu osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru).
Ze systematiky těchto ustanovení je zřejmé, že zákon předjímá existenci přípojných vozidel, a to i jiných než těch uvedených v odstavci 2, tj. jiných než za motorová vozidla a jako pravidlo pro možnost jejich použití pro přepravu osob stanoví, že musí být „určena“ pro přepravu osob.
Ze shora uvedeného ustanovení tak plyne, že pokud dané přípojné vozidlo je určeno k přepravě osob, není přeprava osob v něm zakázaná a je tedy povolena. To by platilo i pro přípojné vozíky za jízdní kola.
Jedinou relevantní otázkou pak tedy zůstává pouze posouzení, kdo nebo jak se určuje, zda dané přípojné vozidlo je nebo není určeno k přepravě osob a zda vozíky za jízdní kola k tomu určeny jsou nebo ne.
V této souvislosti je nutné zdůraznit zásadní skutečnost, kterou MDS a Policie ČR přehlížejí, a to tu, že technickou způsobilost těchto přípojných vozidel nikdo neschvaluje (pro opačný závěr, jak bude dále argumentováno, v právních předpisech oporu nalézt nelze). To ostatně pro tento druh vozidel platí obecně, protože technickou způsobilost u kol také nikdo neschvaluje. Zde platí analogicky ust. §30 vyhl. č. 341/2002 Sb.:
Technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků se neschvaluje. Podmínkou pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 13.“
Právní předpisy nicméně nikde nestanoví, že by se technická způsobilost těchto přípojných vozíků schvalovala, a proto při absenci výslovné úpravy ve vztahu k vozíkům za jízdní kola je na místě vztáhnout toto ustanovení i na přípojné vozíky za kolo. Podstatnou informací je pak tedy to, že se technická způsobilost těchto vozíků neschvaluje (a už vůbec se na ně nevztahují ustanovení o schvalování přípojných vozidel za motorová vozidla, jak se MDS snaží tvrdit) a stejně jako u jízdních kol postačí splnění technických požadavků stanovených právními předpisy. Zde nicméně neplatí příloha č. 13 shora uvedené vyhlášky, ale splnění technických podmínek podle §58 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích (o tom ustanovení dále).
Jestliže se tedy technická způsobilost těchto vozíků neschvaluje a platí pro jejich schvalování analogicky pravidla pro schvalování jízdních kol (pravidla pro jízdní kola jsou obsahově nejbližší a při absenci právní úpravy je nutné použít ustanovení významově nejbližší), nemůže ani MDS argumentovat tím, že si výrobce sám nemůže stanovit, k čemu je takové přípojné vozidlo určeno.
Ve skutečnosti si to výrobce stanovit může, stejně tak, jako si to může stanovit u jízdního kola, jehož určení a technickou způsobilost také nikdo neschvaluje. A jako podle stávajících předpisů MDS nemůže mluvit výrobci jízdních kol do technické způsobilosti a schvalovat ji (s výjimkou technických požadavků na jízdní kola, kterou jsou dnes stanovená), pak stejná pravidla platí i pro přípojné vozíky za jízdní kola.
Ani jejich technickou způsobilost nikdo neschvaluje, pouze zákonodárce identickým způsobem stanovil základní (minimální) technické požadavky na jejich provoz v ust. §58 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jsou to pak pouze a výslovně tyto požadavky, které jsou pro technickou způsobilost rozhodující, což je plně v souladu se systematikou úpravy samotných jízdních kol, přičemž není jediného důvodu, proč by principy ve vztahu ke schvalování jízdních kol a stanovování jejich technických požadavků měly být odlišné od principů týkajících se přípojných vozidel za tato jízdní kola.
Na základě toho nelze z hlediska systematiky právní úpravy a současně absence některých výslovných ustanovení dle mého názoru dospět k jinému závěru než tomu, že rozhodující pro přepravu dětí ve vozících bude toliko to, aby:
- výrobcem takové vozítko bylo pro přepravu osob určeno a
- splňovalo podmínky §58 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
MDS a Policie ČR tedy nemají pravdu, pokud tvrdí, že tyto vozíky nejsou přípustné pro provoz na pozemních komunikacích a cyklostezkách, s výjimkou případů, kdy vozíky nesplňují shora uvedené technické podmínky. Sluší připomenout, že mimo pozemní komunikace neplatí pravidla a podmínky žádné.
Závěrem pak citace §58 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích:
„Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.“
Cyklistům, kteří vozíky používají, pak proto jen doporučím zkontrolovat shora uvedené podmínky, a pokud budou splněny, postih nepřichází v úvahu. Pokud se přesto setkáte s tím, že by policista chtěl za to uložit pokutu (nikdy jsem o podobném případu neslyšel), máte dvě možnosti:
- prezentovat shora uvedenou argumentaci a pokud to nepomůže, odmítnout projednání věci v blokovém řízení a trvat na postoupení věci do správního řízení, kde se případně hájit za účasti advokáta (počítejte ale s tím, že náklady na obhajobu určitě přesáhnou možnou výši pokuty – blokově do 2 tisíc, ve správním řízení od 1 500 do 2 500 Kč + 1 000 Kč za prohrané řízení, o časové ztrátě s vyřizováním nemluvě)
- „ukecat“ to na domluvu nebo na přijatelně malou pokutu (50 Kč, jestli mají policisté tak malé bločky).

Jsem však toho názoru, že policie má z našich daní na starosti závažnější věci k řešení než postihování cyklistů za to, že na silnici nebo cyklostezce vozí svoje děti způsobem, který proti ostatním (dosud nezpochybňovaným) způsobům přepravy nepředstavuje zvýšené riziko pro jejich bezpečí. Celá ta kauza tak působí jako na objednávku, než že by měla reálný základ, ať už v právních aspektech nebo v aspektech bezpečnosti přepravy.
JUDr. Tomáš Beran
Zdroj: www.autoweb.cz
 

18.7. 2011 před půlnocí je pod peticí 1413 podpisů. Díky!

19.7.2011 Co na to ombudsman?

 

Tento týden mi napsala maminka Klára z Řevnic.

V odpovědi na prosbu o podpis pod společnou petici zmínila , že veřejný ochránce práv by tuto věc měl dostat ke čtení. celý dopis paní Kláry je níže.

 

Mně se tento návrh líbí a mám ten názor, že každý, komu není tato věc lhostejná by ombudsmanovi mohl napsat sám za sebe, neboť pro to existují pádné důvody:

 

1. Ministerstvo dopravy vyhrožuje pokutou až 2500,- kč cyklistům na cyklostezce s dítětem ve vozíku. stanovisko Ministerstva dopravy k vozíkům zde

 

2. Existuje publikované právní stanovisko experta na dopravní problematiku, ve kterém autor do slova píše:


"MDS a Policie ČR tedy nemají pravdu, pokud tvrdí, že tyto vozíky nejsou přípustné pro provoz na pozemních komunikacích a cyklostezkách, s výjimkou případů, kdy vozíky nesplňují shora uvedené technické podmínky." 

 celé právní stanovisko k vozíkům za kolo zde

 

... Ochránce je nezávislý a nestranný – nepodléhá politickým tlakům a je zodpovědný pouze Poslanecké sněmovně. V rámci prošetřování stížností má právo nahlížet do úředních či soudních spisů, žádat úřady o vysvětlení, může bez ohlášení provádět místní šetření apod.....

http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman/

 

Celý dopis paní Kláry zde:

 

Dobrý den,

celá tato kauza se mi zdá směšná a až moc "česká" . Článek, který vyšel v MF Dnes, kde se argumentuje " je lepší děti nevozit ve vozíku, jelikož opilý řidič automobilu, tak srazil právě cyklistu s vozíkem a následky byly fatální...." je výsměchem úředníka, který děti snad nemá a kolo viděl jen na fotografii. Nu, já s dokladama jezdit nebudu a s obnosem 2.500 také ne... nevím jak s tím naloží policista někde v lesíku. A pokud ano, pak do sporu půjdu, jelikož blba jim dělat nemíním (omlouvám se za výrazy) a představa, jak zastaví na Lipně holandskou rodinu, které vyměří pokutu v cca 100Euro se mi zdá jako reklama proti cestovnímu ruchu. Petici jistě ráda budu šířit dále..a ombudsman, by jistě měl celou věc dostat ku čtení.

 

touto cestou jsme chtěli řešit zákaz vstupu dětí do 12ti let v rámci obchodní sítě Makro, rychleji jednal, ale v této věci další pán, který uspěl a za asistence kanceláře ombudsmana se tento zákaz zrušil. Tedy - Makro dostalo příkaz tento zákaz zrušit. Dle mého názoru, kdy se investuje do cyklotras, kdy se dbá na snižování výrazného procenta obézních dětí (dle mého názoru se dítě učí k pohybu dle vzoru rodičů a jejich návyků) je tento zákaz absurditou a potlačuje rozvoj dítěte v rámci pohybu a sportu. Já - matka dvou dětí ( 5 a 2 roky) se tímto zákazem cítím diskriminována již jen z pohledu toho, že v případě plánování 3. dítěte bych na kolo sama nemohla ( 3.tedy neplánujeme, ale z příkladného pohledu je tomu tak) čímž by se značně omezily možnosti našich programů. 
Každopádně i jako matka 2 dětí se cítím diskriminována, jelikož jsem vozík vyhodnotila jako bezpečnější variantu a nerada bych volila sedačku (tedy dle mého úsudku rizikovější) pod tlakem zákona. Špatného zákona. Jako rodič jsem o dítě povinna pečovat řádně s ohledem na jeho zdraví a bezpečnost, proto bych jistě každou trasu s vozíkem vyhodnotila a nehnala se na "D1"... kancelář ombudsmana bych jistě obeslala - byť jen v kopii. 
Kancelář je právě mezičlánkem mezi "státem" a občanem. Nu, snad mé krkolomné úvahy pochopíte, dnešní program byl trochu náročný. :-)

S pozdravem 

Klára 

 

20.7.2011 K podpisu petice patří celé jméno a celá adresa !

Pod peticí je v tuto chvíli 1802 podpisů, to je prima, ale u mnoha podpisů chybí důležité údaje a tyto podpisy jsou neplatné. Prosíme vyplňovat celé jméno a celou adresu, Pokud již jste petici podepsali takto neplatně, prosím proveďte celý postup znovu a správně, původní neplatný zápis bude vyřazen.

Díky TF

.

22.7. 2011 Konečně trochu optimismu

20.7. 2011 magazín E15

publikoval článek poněkud optimističtější, než jsme byli zvyklí číst ve dnech minulých. Zde je celý článek:

 

Informace o zákazu používání vozíků, do nichž cyklisté na cesty ukládají svá dítka, má další pokračování. Po té, co se v minulých dnech objevily informace, že cyklovozíky za současných předpisů nesmějí na silnice ani na cyklostezky, to nyní zase naopak vypadá, že tento doplňkový dopravní prostředek bude legalizován.

 

Na ministerstvu dopravy se totiž bude debatovat o tom, na kterých komunikacích by cyklisté vezoucí děti v přívěsném vozíku mohli případně pohybovat.

 

Z dřívějších vyjádření zástupců resortu dopravy a policistů vyplynulo, že pokládají takovou přepravu v běžném provozu za nebezpečnou. Cyklista podle nich nedokáže pohyb přívěsu kontrolovat. Proti tomu ovšem hovoří praxe z okolních zemí, kde se s vozíky na silnicích jezdí, nebo se jejich uzákonění připravuje.


Na ministerstvu dopravy vznikla před časem cyklokomise a jedním z jejích cílů je prosadit i přívěsné vozíky. Kvůli tomu se bude muset novelizovat zákon o provozu na pozemních komunikacích a jasně takovou přepravu definovat v příslušné vyhlášce. „V současné legislativě je používání vozíků nejasné. Nikde není napsáno, že jsou zakázané, ale ani povolené. Policie se proto opírá třeba o paragraf, který říká, že jde o rušení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu,“ řekl AutoRevue.cz člen cyklokomise a týmu národního cyklokoordinátora Květoslav Syrový.

 

Posun v názorech na ministerstvu dopravy je podle něj způsobený i příklady ze zahraničí. „Mohlo by se taky stát, že by Česku zůstalo evropským ostrůvkem, kde by se přívěsné vozíky nesměly používat. Vozíky letos dokonce legalizuje i Slovensko a Polsko. Statistiky říkají, že loni došlo na našich silnicích k jediné nehodě s cyklovozíkem, při níž utrpěl vážnější zranění rodič na kole než dítě ve vozíku. V konečné fázi by mělo být na uvážení rodičů, jestli se s dítětem vydají na nějakou frekventovanější silnici,“ pokračoval Syrový.


„Při jednání na ministerstvu se proti sobě postaví pozitiva a negativa a posoudí se, jakým směrem se vydat. Cyklokomise chce prosadit, aby vozíky mohly na stejné komunikace, kam smějí cyklisté. Časem by se měl ministerským návrhem zabývat příslušný poslanecký výbor.

 

Chceme, aby se o přívěsných vozících diskutovalo už na prvním poprázdninovém jednání sněmovny. Věříme, že se to do konce roku stihne uzákonit a příští sezonu budou moci rodiče s dětmi bez rizika pokuty vyjíždět na cyklovýlety,“ dodal.

 

zdroj AUTOREVUE

Srpen 2011

3. srpna 2011 byl zveřejněn Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (“zákon o silničním provozu”) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Považujeme jej za ne zcela dobrý s ohledem na šířku 850 mm a přehnané rozměry praporku, ale je to dobrý první krok.


Také panuje obava, že pokud bude schválen, nedojde už na legalizaci podle německé legislativy, která je pro uživatele vozíků nesrovnatelně přívětivější.

Celý návrh zákona zde

Návrh

poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (“zákon o silničním provozu”) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto znění zákona České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (“zákon o silničním provozu”) ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

§ 58 odst. 3 se doplňuje o větu:

“Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem), nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.”

§ 58 odst. 6 se mění takto:

“Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 850mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300mm vztyčeným ve výšce 1200–1600mm nad úrovní vozovky.”

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva:

I. Obecná část

Již delší dobu probíhá veřejná diskuze o možnosti, resp. legálnosti používání dětských přívěsných vozíků, které slouží pro přepravu dětí. Současná právní úprava takový pojem, kdy je za nemotorové vozidlo připojeno přípojné vozidlo s možností přepravy dítěte, nezná. Občané, kteří přípojné vozíky pro přepravu dětí v České republice používají, jsou tedy vystaveni nebezpečí páchání přestupků. V jiných evropských zemích jsou vozíky běžně a hlavně legálně užívány. Jedná se např. o Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemí, Lotyšsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko.

Přívěsný vozík za kolo je pro děti bezpečnější než běžné používání cyklosedačky. V přívěsném vozíku je dítě chráněno pevným rámem a bezpečnostními prvky, jako jsou např. bezpečnostní pásy, polstrování v oblasti zad nebo ochranná opěrka kolem hlavy. Některé modely umožňují instalovat do vozíku i autosedačku. Pohodlí dítěte zajišťuje také odpružení vozíku, což cyklosedačka neumožňuje. Při nehodě je dítě v cyklosedačce vystaveno daleko většímu nebezpečí, protože není ničím chráněno, a případný pád cyklisty z kola plně kopíruje. To neplatí však v případě přívěsného vozíku, neboť je s kolem spojeno tyčí s kloubem, a tvoří tak samostatnou jednotku. Při pádu kola tudíž vozík zůstává ve stabilní poloze. Zároveň si dítě užije cestu daleko příjemněji, může pohodlně usnout, aniž by se mu hlava bezvládně pohybovala ze strany na stranu. Na pozemních komunikacích je viditelnost vozíku zajištěna reflexními prvky, odrazkami na kolech a po obvodu vozíku a reflexním praporkem, který je umístěn nad vozíkem. Vozík je zpředu vybaven ochranou síťkou, která zajišťuje dostatečný přívod vzduchu a zároveň dítě chrání před případným odraženým kamínkem nebo hmyzem.

Předkládaný návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie.

Předkládaná úprava nebude mít žádné další hospodářské dopady ani finanční dopad na rozpočty územních samosprávných celků.

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní sociální dopady nebo dopady na životní prostředí.

II. Zvláštní část

K ČÁSTI PRVNÍ

K bodu 1

Stávající ustanovení § 58 odst. 3 se doplňuje o ustanovení, které fakticky vnese do legislativy přívěsné vozíky za kolo, v kterých lze převážet děti za určitých podmínek. Zároveň povoluje vézt dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Zvláštním předpisem se rozumí zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

 

K bodu 2

Stávající ustanovení se doplňuje o bezpečnostní prvky, které je nutné splnit pro přepravu dětí v přívěsných vozících za kolo. Kromě obrysových červených světel musí být vozík vybaven reflexním praporkem, který je vztyčený nad vozíkem.

K ČÁSTI DRUHÉ

S ohledem na nezbytnost novely je navržena účinnost ihned po vyhlášení.

V Praze dne 3. srpna 2011

Václav Cempírek …………………………...

Jana Kaslová .…………………………..

8.2.2012 ČSSD proti cyklovozíkům


cyklopřívěsy dnes prošly třetím čtením v PSP.


Jak ale uvidíte po kliknutí na link uvedený níže, bylo hlasování těsné, zejména pak díky ČSSD, jejíž poslanci s výjimkou Milana Urbana hlasovali jednotně proti, čímž udělali z cyklopřívěsů kauzu ryze politickou.
Vzhledem ke složení Senátu, kde má ČSSD většinu, je tedy proces uzákonění vozíků stále nejistý :-( 

 

33. schůze, 160. hlasování, 8. 2. 2012, 12:51 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

.

15.3.2012 Vozíky za kolo uzákoněny

  • ČÁST NOVELY ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TÝKAJÍCÍ SE DĚTSKÝCH PŘÍVĚSŮ ZA JÍZDNÍ KOLA, PROŠLA BEZ ÚJMY HLASOVÁNÍM SENÁTU PČR.
  • PO SCHVÁLENÍ SENÁTNÍHO POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU, KTERÝ SE VŠAK TÝKÁ JINÉ ČÁSTI NOVELY A S VOZÍKY NIJAK NESOUVISÍ, POSLANECKOU SNĚMOVNOU, SE NOVELA DOSTANE K PODPISU PREZIDENTEM REPUBLIKY.

.

18.5.2012 Lidé mohou s cyklovozíky vyrazit na silnice, Klaus podepsal novelu

18.5.2012 PRAHA - Cyklisté s dětskými cyklovozíky už mohou jezdit bez postihu po silnicích. Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která umožní takový vozík vézt cyklistům starším 18 let. Informoval o tom mluvčí Hradu Radim Ochvat.
 

konečně....

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení